O nás

Tým byl oficiálně založen k datu 29. ledna 2010. Tomu předcházel nápad na založení vlastního cyklistického týmu, který se zrodil v hlavě Standy Špilera za podpory Martina Haluzy. Po prezentování této myšlenky nejbližším kamarádům a členům rodiny byli touto myšlenkou všichni velice nadšeni. Tímto začali první přípravy a plánování vzniku a chodu týmu. I když zezačátku neměl nikdo žádné zkušenosti se zakládáním a vedením takové organizace, všichni se do toho vrhli s velkým úsilím, za což jim patří velký dík a postupně tak vznikaly webové stránky, vzhled našich dresů a tým se tak začal pomalu prezentovat na veřejnosti. Vše se nám také úspěšně povedlo a náš tým na začátku roku 2011 oslavil svoje první narozeniny.

Nyní se tedy nacházíme v druhé sezóně, kterou jsme rozjeli již ke konci roku 2010, kdy jsme si vytyčili patřičné cíle pro letošní rok. Našim úmyslem bylo angažovat několik cyklistů, kteří by měli zájem o náš tým a hlavně o sport, který nás spojuje. To se nám také povedlo a na naši palubě jsme přivítali 4 nové členy, tedy, vítejte u nás. Další zaměření je samozřejmě samotné trénování a příprava. Z loňské sezóny si neseme cenné zkušenosti z tréninků a závodů, které bychom chtěli předat dále a více rozvíjet tak, aby náš tým rozkvétal.

Vize do budoucna vypadá následovně. Pravidelné a společné tréninky a účast na co největším počtu závodů u nás i v zahraničí, kde máme vyhlídnuté prestižní závody jak v Polsku tak na Slovensku. Dalším našim velkým cílem je prezentovat a zviditelňovat tým i celou cyklistiku v médiích a na veřejnosti a tím přilákat k tomuto sportu a samozřejmě i do našeho týmu nové a mladé lidi, které bychom chtěli motivovat, aby jen neseděli doma u počítače.

Avšak cyklistika, i když je to sport přenádherný, potřebuje nějaké oběti. Myslím si, že tou nejhlavnější obětí je investovaný čas, vůle vydržet i když se zrovna nedaří, mít za cíl dělat něco pro sebe a své kolegy a hlavně se nevzdávat a bojovat.

Na závěr bych dodal, že všeobecně je cyklistika velmi opomíjena ze strany médií i sponzorů, což je bohužel velká škoda, jelikož bez finančních prostředků a darů se tento sport neobejde, myšleno všeobecně…

Dokumenty:

Stanovy CK PeMaP Přerov